הבית > חדשות & ידע > תוכן

Klassifiziert פאי

Dec 28, 2015

Klassifiziert פאי

Ist Polyimid (PI) למות פולימר Hauptkette Imidogruppe (─C─N─C─) enthält, gibt es או Hauptkategorien:
Aliphatische (praktische Unterschied, הדודנית-kommerziellen)
Aromatisch (Erlangung kommerziellen Sorten)
Durchschnittliche Benzol, Einzel Ethertyp, Doppel etheranhydrid סוג, Polyetherimid (פיי), פולי Bismaleinimide, Norbornensäure modifizierten פולי: Das aromatische Polyimid ist בלמות folgenden Kategorien unterteilt Polyimid, Polyamid-Imid (PAI).
פאי physikalischen Eigenschaften

Dichte 1,36 ~ 1,43 גרם / ס"מ, ungiftig, geruchlos, geschmacklos, גלב-weißes פולבר אודר Körner.
PI-סלק bei

Schlechte Verarbeitungsleistung, ist דר פרייס זו הוך ist, מתים פלסטיק Hochtemperatur ist עין hoher פרייס. למות beiden letzten Jahre, mit Hunderten וון Millionen Investitionen פון ב למות staatlichen Kapitals und Privatkapital, אז דאס מת התפתחות דר PI sowohl Geschwindigkeit und שנל sinkende Preise שנל, וור allem durch das Militär benutzt, אום למות zivile Nutzung des Wandels כלב.