הבית > חדשות & ידע > תוכן

Poliimida Aromática (poliimida Llamada PI)

Oct 16, 2015

Poliimida aromática (poliimida llamada PI), es אונו דה לוס mejor rendimiento כללי דה materiales poliméricos orgánicos, tiene אנטי-corrosión, אנטי-fatiga, alta temperatura, רסיסטנסיה al desgaste, רסיסטנסיה al impacto, באחה densidad, bajo 刀 דה ruido, larga וידה útil y excelente rendimiento החמים אטלס (בטווח הארוך-269 ℃ ~ distorsión חטא ℃ 280), אונה temperatura דה descomposición térmica puede ser דה hasta 600 ~ C , es אונה דה לאס más אטלס דה לה estabilidad térmica דה לאס especies poliméricas האסטה ahora, en-269 ℃ הליו líquido אין sonajero. חה sido ampliamente utilizado en la industria aeroespacial, aeronáutica, espacio, automoción, microelectrónica, nanotecnología, LCD, המון campos de membranas אלטה דה tecnología, láser, aparatos eléctricos, equipos médicos, procesamiento דה alimentos, conocido קומו "solucionador דה problemas".
Poliimida es האו ם אלט rendimiento termoplásticos דה ingeniería al סולו אונה excelente ברסיסטנסיה tiene calor, propiedades, dieléctrica, רסיסטנסיה לה extruido y métodos דה moldeo por inyección puede ser el calor moldeado, también ערמומי כמו שהוא האו ם excelente rendimiento דה procesamiento térmico, descomposición mecánica y אנטי-radiación....
Poliimida קון fibra דה vidrio, fibra דה carbono, politetrafluoroetileno (PTFE), compuestos דה grafito, mejorar significativamente לאס propiedades mecánicas y propiedades resistentes al autolubricantes desgaste דל polímero גשמי.
La poliimida se puede convertir en אונה película, también puede moldear פארא el tubo confidencial partes, בר, y estructuras complejas, סיפורי קומו engranajes, cojinetes, anillos דה estanqueidad y conectores, וכו '. קומו אונה alternativa al en מתכת ciertas situaciones, cerámica, שרף termoendurecibles, poliimida termoconformado termoplástico אידיאלי גשמי y más difícil דה באחה temperatura...

La poliamida (en הלאו sucesivo, "פאי") Características principales
Prominentes características דה procesamiento térmicamente
Excelente רסיסטנסיה al calor
Excelentes propiedades mecánicas
rendimiento דה פונטו דה referencia excelente
רסיסטנסיה Excelente לה corrosión
buenas propiedades דה fricción (autolubricantes, resistente al desgaste)
Al procesar liberación דה molécula אין פיקה
Absorción באג'ה humedad
Retardante אנטי-radiación
puede ser reutilizado
polímero autoextinguible, humeante טסה
אין tóxico
Aplicación:
לאס principales áreas דה aplicación: קומו poliimida un rendimiento excepcional דה materiales דה última generación, קון סו excelente aislamiento eléctrico, רסיסטנסיה al desgaste, רסיסטנסיה החמים אטלס, la radiación y las propiedades físicas y mecánicas, en maquinaria תעשייתי, aparatos electrónicos, instrumentos, שמן קמפו דה aplicación דה productos químicos, maquinaria דה construcción, equipamiento comercial, medición, análisis, equipos médicos y equipos דה transporte y טקסטיל rápido crecimiento , se חה convertido en אונו דה לוס materiales דה לה tecnología más avanzada en el קמפו דה לוס cohetes globales, aeroespacial, aviones y otros indispensables. Con el aeroespacial, el desarrollo del המכוניות, sobre todo sostenido y rápido de la industria דה לה electrónica, לאס necesidades urgentes דה לוס dispositivos electrónicos más pequeños, ligeros, rendimiento אלטו דה y אלטה disponibilidad *. Excelentes poliimidas rendimiento הומברה que ofrecer en היא áreas, סו טסה דה crecimiento se בפועל חה mantenido en torno al 20%, y tiene amplias perspectivas פארא el desarrollo.
Electrónica y semiconductores: tableros de circuitos impresos, conectores eléctricos y aisladores, conectores, חונטאס, pantallas לוס y líquido de cristal שבבי דה soporte, תומאס דה אלטה temperatura, conectores, כל דה circuitos impresos y דיסקוטקים duros דה ordenador, portador דה obleas דה circuitos integrados, materiales דה aislamiento, resistente al calor por כבל, מסוף, שקע.
Automóviles y aeronaves: repuestos דה motores דה לוס דה sistemas דליק, componentes דה motores reacción, compresores y generadores דה repuesto, sujetadores, conjunta בליטת חיבור y dispositivos de comunicaciones electrónicas, bombas y bombear טאפה, aros דה pistón, engranajes, cuchillas, cojinetes, rodamientos y תוארי חונטאס, וכו ', pueden reducir el פזו דה לוס componentes, סין también prolongar la vida.
Análisis y equipos médicos: válvulas, asientos דה válvulas, accesorios y conectores.
Maquinaria התעשייה: סיפורי קומו אלטה temperatura motores, bombas y compresores בן cojinetes autolubricantes, bujes, forro דה eje, el aislamiento, los anillos de estanqueidad, los anillos de pistones, engranajes, álabes דל compresor y máquinas דה pistones, pantallas térmicas equipos, arandelas דה empuje, וכו '..
Equipo דה negocios: piezas resistentes al calor הקושר דה alta velocidad y las impresoras láser, la הגרה דה separación דה המסמכים, טאפאס דה לוס extremos דל eje דל rodillo, engranajes דה calor, rotando משטח y accionamiento acoplamientos.