SolverPI מרוכבים 3600

שם המוצר: גומי סינתטי אשר בהתקשותו פוליאימיד חלקיקים (Composite עם סיב זכוכית) פריט מס: SolverPI מרוכבים 3600SOLVER פוליאימיד מפתחת th...

פרטי המוצר

שם המוצר: גומי סינתטי אשר בהתקשותו פוליאימיד חלקיקים

(Composite עם סיב זכוכית)

מס ' פריט: SolverPI מרוכבים 3600

SOLVER פוליאימיד מפתחת מוצר זה.

וויל מידע נוסף בקרוב.

חקירה